Terapiformer

Hypnose


I hypnose henvender man seg til det ubevisste sinnet og gjør en omprogrammering av gamle vaner/uvaner, tankemønster og følelser knyttet til hendelser i livet ditt. Dine vaner sitter i ditt ubevisste sinn. Dine tanker og ønsker sitter i ditt bevisste sinn. Alle vaner du har er programmert fra den dagen du var født fram til i dag. Du kan gjøre små justeringer i ditt tankemønster og en ny vane blir etablert. 90% av alle tanker er repeterende! Ditt bevisste sinn er ca 5% stort og ditt ubevisste sinn utgjør hele 95%. Synes du det er vanskelig å endre en vane, er det fordi det er uenighet mellom ditt bevisste og ubevisste sinn. Hypnoterapi får ditt bevisste og ditt ubevisste sinn til å bli samkjørt, slik at du lykkes med de endringer som du selv har et sterkt ønske om å oppnå.

EFT

Emotional Freedom Techniques

EFT er en enkel teknikk for lindring av smerter og vonde følelser. Denne terapiformen kan sammenliknes som akupunktur uten nåler.

Det 'tappes/bankes" lett på noen energipunkter til kroppen samtidig som det rettes oppmerksomhet mot problemet. Dette retter seg mot årsaken til emosjonelle problemer (ubalanse i kroppens energibaner). Emosjonelt stress kan føre til smerter, sykdom og fysiske og psykiske lidelser. EFT blir brukt for å gi fysisk og psykisk lindring. Stadig flere opplever at EFT hjelper på prestasjoner i skole, idrett og jobb, EFT hjelper til med å fjerne mentale sperrer som hindrer fremgang i livet ditt.

Reiki

Universell livsenergi

Praktiseres ved at formidleren plasserer hendene sine i ulike posisjoner, lett på eller like over den som mottar reikien. Reikienergien blir overført gjennom hendene fra terapeuten til klienten. Formålet er velvære og god helse. Lindring ved smerte og styrking av kroppens selvhelbredene prosesser.

Røykeslutt


I terapiprogrammet fokuseres det på å arbeide med den delen av ditt sinn som får deg til å røyke, mot din vilje og bedre vitende, fjernes den motstand som ligger i ditt ubevisste sinn. Du blir heller ikke irritabel og frustrert som en følge av "slaget" mellom ditt bevisste og ubevisste sinn.

Smertehåndtering

Hypnoterapi er en unik metode for å gi god smertekontroll ved å bruke kraften i sinnet. Vi omprogrammerer hjernens smerterespons.

Regresjon

Glemte eller fortrengte opplevelser og minner som ligger lagret i underbevisstheten er utgangspunktet. Klienten blir satt i transe og forteller hva de opplever mens terapeuten leder til hvilke epoke i livet som trengs oppleves og bearbeides.


Video om røykeslutt

Video om EFT